Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Son özet gönderim tarihi: 30 Haziran 2020

Kabul edilen özetlerin ilanı: 20 Temmuz 2020

Programın açıklanması: 1 Ağustos 2020

Konferans tarihleri: 7-8 Ağustos 2020